logo VanTop Sálavé vytápění rakouského výrobce Wellina, výhradní obchodní zastoupení pro ČR společností USby s.r.o.
 

Výkonový regulátor a termostat v jednom - Livetherm 2500 (plynulá regulace výkonu a teploty)

livetherm2500   Regulační termostat PWR 2500 – výkonový regulátor a termostat určený pro elektrické vytápění. Optimalizuje provoz a přispívá k lepšímu komfortu vytápění.
 
Nejlepších výsledků je dosaženo při použití s infračervenými topnými systémy a zejména těmi, které mají částečnou tepelnou akumulaci (tj. infrapanely, které sálají do prostoru i v době přerušení přívodu elektrické energie).
 

JEDNO ZAŘÍZENÍ – DVĚ FUNKCE

- Výkonový regulátor, umožňuje regulaci výkonu zařízení v rozsahu od 1–100%.
- Termostat, reguluje teplotu v místnosti a může být použitý spolu s funkcí regulace výkonu (používá digitální regulaci).
 

PROVOZ

Krok 1: Otočte ovládací kolečko ve směru hodinových ručiček.
Krok 2: Během otáčení zkontrolujte, zda se rozsvítí jedna ze dvou LED diod v levé dolní straně.
Modrá LED dioda se rozsvítí v režimu „regulace výkonu“. Červená LED dioda se rozsvítí v režimu „termostat“. Stisknutím otočného ovladače lze volit mezi provozem termostatu a výkonového regulátoru a naopak.
 
Krok 3: Zkontrolujte spotřebu (v režimu výkonového regulátoru) nebo požadovanou teplotu v místnosti. Otáčením ovládacího kolečka doprava volíte požadovanou teplotu/výkon infrapanelu. Přesné nastavení teploty/výkonu určíte podle šedé stupnice na regulátoru.
 
Krok 4: Pro vypnutí regulačního termostatu otočte ovládací kolečko úplně do levého kraje až do pozice „off“.
 

ZELENÁ LED DIODA – PROGRAMOVÁNÍ

Pokud je zařízení zapojené, jedna ze tří LED diod v pravé dolní části přístroje se rozsvítí (zelená dioda), zobrazují aktuální spotřebu/míru elektrické zátěže. Dolní dioda je pro rozsah 1-33 %, prostřední dioda je pro rozsah 34-67 % a horní dioda je pro rozsah 67-100%.
Tyto diody zobrazují stav jak v režimu výkonového regulátoru, tak i termostatu. V režimu termostatu může nastat situace, kdy žádná zelená led dioda nesvítí, systém nespotřebovává žádnou energii.
Toto se stává ve dvou případech:
- v případě, že je dosaženo požadované teploty v místnosti,
- v případě vypnutí vestavěným programem.
 

PROGRAM ENERGETICKÉ ÚSPORY

Programu energetické úspory je dosaženo v režimu termostatu kombinujícího dvě funkce: regulace výkonu a termostatu.
Livetherm 2500 poskytuje tepelnou pohodu a energetickou úsporu v kombinaci s infračerveným topným systémem. Dosažená úspora může být až 20 %.
 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

 

TECHNICKÁ DATA:

 
- Místo instalace musí být mimo dosah dětí.   Výkonový regulátor/termostat: elektrický/digitální
- Instalujte zařízení v interiéru, v prostoru s minimální vlhkostí a teplotami do 50 °C.   Provozní napětí: 180–230 V, 50Hz
Regulovaný výkon: 1–2500 W
- Respektujte při instalaci normu pro zařízení s IP20.   Zátěž: odporová
- Ventilační mřížky musejí být otevřené po celou dobu provozu zařízení.   Pojistka: 15 A/230 V AC
Bezpečnostní krytí: IP20
- Zapojení a instalaci zařízení musí provádět odborný elektromontážní technik.   Provozní teplota: -20 °C až 50 °C
Připojení: kabelem o průřezu 0,5–3,5 mm
- Před instalací vypněte přívod elektrické energie kvůli ochraně před úrazem elektrickým proudem.
  Uchycení: na stěnu
 

 

  Wellina