USby s.r.o. Sálavé vytápění rakouského výrobce Wellina, výhradní obchodní zastoupení pro ČR společností USby s.r.o.
 

Princip infratopení

Proč je infratopení příjemnější a levnější než běžné konvekční způsoby vytápění?

Princip infratopení (sálavého vytápění) je velmi jednoduchý a obdobný způsobu vytápění kachlovými kamny. Karbonové vlákno uvnitř panelu průchodem elektrické energie ohřívá povrch panelu na němž vzniká sálání vysokého stupně účinnosti. Sálavé teplo má oproti konvekčnímu způsobu vytápění několik výhod. Sálání ohřívá z větší části stejně jako slunce pouze pevné předměty a nikoliv vzduch (cca 1-2°C). Od ohřátých stěn, podlah, stropů a nábytku se teprve sekundárně ohřívá vzduch. Nedochází tak k cirkulaci vzduchu a nerovnoměrnému rozložení teplot v místnosti, zlepšuje se tepelná pohoda a je tedy možné vytápět místnosti na nižší stupně celsia při zachování příjemného pocitu tepla. Tato vlastnost je jedním z mnoha faktorů úspor energií. Dalším faktorem je efekt vysoušení zdiva, kdy zdivo o vyšší teplotě předává vlhkost okolnímu vzduchu a tím se zlepšují jeho tepelně-izolační vlastnosti. Již nikdy plíseň v domě.

Co je infračervené teplo a je opravdu zdraví prospěšné?

Infračervené teplo je běžnou součástí našeho života, slunce nás ohřívá celým spektrem elektromagnetických vln, ale infračervená oblast je pouze jeho malou částí.
Infrapanely Wellina při povrchové teplotě cca 90°C (měřitelné laserovým teploměrem) sálají na vlnové délce cca 9-10um, což je nejzdravější vlnění pro lidský organizmus s vlivem na jeho růst buněk a psychickou pohodu. Toto teplo je samozřejmě vyzařováno ze všech podobně teplých povrchů těles a tedy je běžnou součástí našeho prostředí.

Tepelné vlny a topná tělesa? Nedávný vynález?

Nikoliv. Sálavé teplo je využíváno již mnoho staletí. V podobě kachlových kamen je asi nejznámější a v současné přítomnosti také v podobě infratopných panelů. Použitím nejmodernějších materiálů, nových poznatků o nejvhodnějších technických parametrech a vypracováním firemního knowhow potřebného pro optimální návrh bylo dosaženo vytvoření nového typu infrapanelu s vysokou účinností, minimální spotřebou elektrické energie a s dlouhou životnosti. V současné době infrapanely Wellina úspěšně nahrazují ostatní elektrické a ve většině případů i plynové vytápění rodinných domů, bytů, kanceláří, hal a ostatních prostor.

Proč jsou tepelné vlny vhodné pro vytápění?

Lepší tepelná pohoda, nízké provozní náklady, suché zdivo bez plísní, minimální cirkulace vzduchu, rozdíl teplot mezi podlahou a stropem do cca 2°C, dlouhá životnost a provozní spolehlivost, perfektní design, minimální prostorové nároky a další výhody přinášejí zákazníkům nový způsob vytápění bez kompromisů.

Jsou rozdíly i mezi různými výrobci infrapanelů?

Ano, rozdíly zde samozřejmě jsou. Levnější konstrukční materiály snižují životnost infrapanelů, odlišné technologické parametry jako je příkon infrapanelů, povrchová teplota nebo odlišná povrchová úprava s nižším sálavým efektem mohou výrazně snížit účinnost infravytápění a zvýšit provozní náklady s minimální životností. Velmi opomíjenou oblastí je elektromagnetické vlnění. Náš výrobek jako jediný na světě má na toto certifikát o nezávadnosti.
Při výběru vašeho nového topného systému si vždy nechte předvést infratopení v praxi a zkontaktujte některé realizace starší 1-2 topných sezon. Také evropské certifikace a historie výrobce ukazuje kvality a správnost volby použití infravytápění. Důležitá je také délka záruky na výrobek a nabízené služby. Máme jako jediní záruku 90 měsíců.

 

 

  Wellina